Navigace

Dotazy Kampaně Civilizace Jednotky Ke stažení Tvorba map Cheaty Citáty Kniha návštev Ostatní

Odkazy

Aoe.cz Aoe2 by HHPZ AoK Heaven Aoe2 Facebook pocitadlo

Anketa

   

Kompaktibilní s : AOC
Typ souboru : cpx
Počet misí : 4
Typ hry : ?
Autor : S.a.r.u.m.a.n.
Komentář : Citát MW z NK HHPZ: "Od cecha patrne to nejlepsi co jsem hral."
 

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

Stručný Příběh :

Text ještě nebyl napsán.

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

Zpracování :

Text ještě nebyl napsán.
 
Celkové hodnocení :
 

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

Návod :


1. scénář :

Je to prosté - dobýt hrad svého strýce Ramborna, který ovládl město Antsin a ustanovil se jeho králem. Cortinia vyhnal v mládí z města a teď si tam vesele kraluje. To si ovšem Cortinio nenechá líbit - je přece dospělý. Sebere si houf zkušených bojovníků, kteří chovají zášť vůči Rambornovi, a založí s nimi tvrz. Právě zde začnete hrát. Samozřejmě, s hrstkou válečníků velkolepý Antsin nedobyje. Cortinio tedy využije své mazanosti. V sousedním království Markanus totiž zavládly spory mezi bratry, kteří měli dědit po svém otci trůn. Ti bratři se jmenovali Teraimus Panthalassa a Gríma Verejand. Ale když jejich otec umíral, svěřil větší část svého království Grímovi, protože mu byl sympatičtější než Teraimus. To však Teraimuse popudilo a společně s několika Grímovi odpůrci se odtrhl od zbytku království a založil si vlastní. Odpůrci Grímovi ho začali nazývat Červivcem. Od té doby se nové království Panthalassovo rozrůstalo. Právě v tu chvíli si bratři vyhlásili válku, která trvala už 7 let a nikdo ji nemohl zrušit. Ale Cortinio byl mazaný a prohnaný jak liška a s oběma králi se znal velmi dobře. Tajně se nabídl každému králi, kolik mu za to, že zavraždí toho druhého krále, nabídne peněz. Cortinio se dlouho rozmýšlel, až nakonec zavraždil Panthalassu a Gríma mu nabídl velké území Markanu. Ale ta tlupa mazaných válečníků, kteří byli oddání Panthlassovi, se tajně spolčili s Rambornem a na jeho území si začali stavět novou základnu. Ale za pomoci Červivce a Cortinia se podařilo Rambornův hrad dobýt, zničit zbytky Panthalassova království a uhasit zlo, které bylo kdy napácháno. Ramborn, kterého nakonec Cortinio zasáhl otráveným šípem, byl předhozen psům, protože Cortinio nesnesl pohled na toho ohavného zrádce.

Mimojiné, stalo se ještě několik méně důležitých věcí, ale za zmínku stojí. Cortinio během dobývání Antsinu narazil na Nenkris, Město duchů. Žila v něm ale jedna osoba živá, která žila mnoho let - čaroděj Dallben. Cortinio jej vyslechl a zjistil, že se mu ztratil jeho vnuk La Hire. Cortinio ho však při obléhání Antsinu našel v cele a zachránil ho. Za odměnu mu Dallben pomohl, jeho kouzlem spálil na uhel všechny lodě Antsinu a jeho přístavy.

Cortinio také narazil na Cirith-Ungol. Byla to věž, která byla postavena z některých úlomků známé Cirith-Ungol z Pána prstenů. Ale tahle skrývala něco, co nikdo nečekal. Kouzelný pergamen. Po jeho vyslovení se zhroutily všechny Antsinské brány, a nyní už nic nebránilo tomu, aby byl Antsin dobyt a Ramborn zabit. (Saruman)
 
2. scénář :

Daleko na jih od Antsinu leží kraj zvaný Kiarongie. Protéká jím řeka Hegara, která teče až z Antsinu. A právě kvůli skvělým přírodním podmínkám se zde postavilo město, nyní království, Isheatus. Jemu vládlo už mnoho předků, kteří byli s rodem Avadernonců (z něhož pocházeli Cortinio i Ramborn) spřízněni. Avšak poslední současný návštěvník trůnu, Tyrwyn, nemá žádného syna, a tudíž ani dědice. A proto požádal Cortinia, jestli by se nechtěl stát králem Isheatu a Antsinu. Cortinio nabídku přijal, a přijel za králem Tyrwynem. Ten mu odkázal svou korunu. Ještě než zemřel, jej požádal, jestli by nemohl vyvraždit pověstné skřety z Urtusu, kteří vypleňují vesnice a zabíjí lidi na vesnicích jižně od Isheatu. Poté zemřel. Cortinio jeho rozkaz uposlechla skřety vyzabíjel. Cestou ale zabloudil ve starém lese, kde našel podivného poustevníka Urfilla. Cortinio s nim chvíli pohovořil, ale poustevník jej upozornil na to, že zapomněl králi vystrojit pohřeb. Cortinio se div nepropadne hanbou, a jakmile co vyzabíjí skřety, vrátí se do Isheatu, ale tam záhy zjistí, že královo tělo ukradli lapkové. Lid Isheatu to pobouří a Cortinia vyženou z města a od této chvíle se začnou chovat vůči Cortiniovi nepřátelsky. Cortinio začne hledat pomoci, která by mu pomohla najít a zabít zloděje, a také, aby se mu vrátilo respektu mezi občany Isheatu. Pomoc najde Cortinio v Colownu, vesnici, která byla Tyrwynovi věrná a chtěla za něj v každém případě bojovat, a mimochodem, byla to vesnice, ve které se Tyrwyn narodil. Ta mu nabídne vojáky.

Cortinio nakonec zjistí, že královo tělo ukradli nájemní zloději Nagalu, kterým velí náčelník Takal. Nagalové jsou banda barbarů, kteří žijí jen pro sebe. Cortinio vyhlásí Takalovi válku a s pomocí colownských občanů a starého poustevníka se podaří dobýt Nagal, porazit Takala a najít tělo Tyrwyna. Tělo převeze před brány Isheatu. Teprve teď ho lid Isheatu přijme za pravého, poctivého krále. Tyrwyn bude pohřben z náležitou úctou.

A samozřejmě bych chtěl připomenout ještě jednu malou událost, která Cortiniovi výrazně pomohla při dobývání Nagalu. Poblíže Isheatu totiž žil černokněžník, který požadoval po Cortiniovi, jestli by mu přinesl starý poklad v relikvii. Cortinio uposlechne, přinese černokněžníkovi relikvii. Ten mu za pomocí krvavých rituálů pomůže - spálí vojenské budovy Nagalu na popel. (Saruman)
 
3. scénář :

Na začátku scénáře najdete dva vojáky (přesněji řečeno samuraje s velkým počtem životů), kteří se poflakují před hospodou. (takový začátek byste určitě nečekali, co??? ;-) Ale vtom vtrhne do hospody Cortinio. Ve dvou vojácích pozná šlechtice z jeho dvora. To ho tak rozzuří, že je vykáže z hospody a řekne, že dokud nezničí Caer Colur, ať se nevrací. Cortinio to samozřejmě myslel jako vtip, protože dobýt Caer Coluru bylo zhola nemožné. Avšak vojáci to brali smrtelně vážně a vydali se sami na velkou výpravu.

Jejich prvním nebezpečí se stane hrabství, které oba vojáky prohlásí za nebezpečné a zatarasí jim vchod do něj. Tomuto hrabství vládne hrabě Lurtz, který miluje jenom válku a nic víc. Stane se ale to, co vojáci nezamýšleli. Při útěku potkají proslulého Lovce Berhaona, lučištníka, o kterém koluje tolik legend a pověstí. Ten jim pomůže a vojáky ve věži, která střeží vchod do Lurtzova hrabství, postřílí. Ale jak víme, tajemství se neudrží nikdy dlouho, a za několik chvil se to dozvěděl i sám hrabě Lurtz. Byl známý pro svou sílu a proto si to šel vyřídit s Berhaonem a šlechtici osobně. Tentokrát se ale přecenil. Berhaonův smrtelný šíp jej zasáhl přímo do srdce. Jakmile Lurtz zemřel, utíkali hrdinové společně k lodi, kterou už měli tajně připravenou a odpluli do neznámého kraje.

Tím neznámým krajem je další hrabství, ale tentokrát je to hrabství Faarovo, bratra Lurtze. Faar je Lurtzův přesný opak. Sám válku nenávidí a všechno chce řešit mírovými smlouvami a výkupným. Berhaona a šlechtice tedy v hrabství přijal Faar velmi vlídně a ze svého vděku jim věnoval hrstku válečníků, kterou si vždy nechával u sebe v případě nouze. Protože byli šlechtici i Berhaon ostřílení veteráni a válečníci, s pomocí dobré taktiky dokázali dobýt Lurtzovo hrabství, které nyní bylo oslabeno kvůli ztrátě svého hraběte. Hrabství tedu muselo kapitulovat a spojit se s Faarem.

Jenže s hrstkou válečníků by se Caer Colur těžko dobýval. Proto několik dní šlechtici s Berhaonem hledali město, kde by mohli sehnat vojáky a lodě. Po dlouhém a strastiplném putování (za švestkovou vůní) do Města věčného odpočinku. Tam jim dal vládce nabídku - pokud zničí Pouilarassův hrad, mohou dostat vojáky, i lodě. A tak si Berhaon a šlechtici s vládcem Města plácli.

Hrabě Pouilarassa byl třetím bratrem, který vlastnil hrabství. Chtěl být odlišný od svých dvou bratrů, a tak si postavil na blízkém ostrově svou vlastní říši s vlastní architekturou, i s vlastním stylem válečnictví. Žil zkrátka sám pro sebe. A opět s pomocí taktických zkušeností Berhaona a šlechticů, Pouilarassův hrad dobyli a dostali slíbené vojsko a flotilu lodí. Nyní jim už nic nebránilo v dobývání Caer Coluru.

A byla to taky pravda. Jakmile dostali slíbené vojsko, vyrazili proti Caer Coluru, nejdříve po pevnině. Caer Colur měl totiž kromě ostrova, kde byl postaven, ještě malou základnu na pevnině. Caer Colur a ostrov tedy spojoval obrovský most, který byl pečlivě hlídán. Berhaonova vojska tedy vyrazila proti menší základně na pobřeží. Avšak záhy zjistili, že základna je příliš silná, že ji nedobyjí. To ale ještě nebyl začátek zkázy. Jakmile totiž vojska začala útočit na Caer Colur, Theodorik, bývalý velitel ozbrojenců, kteří sloužili Takalovi, se tajně přidal na stranu Caer Coluru. Neštěstí ale bylo, že byl ukrytý a jakmile viděl přicházet dobře známá vojska, utíkal na Caer Colur oznámit Jesiyi - vládkyni Caer Coluru, že se na pobřeží nachází Cortiniova vojska. Jesiya tedy proti nim vyslala obrovské vojsko paladinů, kteří nakonec Cortiniova vojska porazila.

Avšak ne všichni vymřeli. Houf válečníků se stále zachránil a tentokráte zkusili cestu po vodě. Nejdříve ale museli dobýt obchodní vesnici Lamerion, která nedovolila Berhaonovi, aby s flotilou plul přes jejich posvátnou řeku. Ale Berhaon vesnici snadno přemohl, a tak se vesnice musela zmírnit. A potom se stalo něco dobrého - hlavní námořník objevil skrytou zátoku do Caer Coluru. A tak se lodě nenápadně za noci pluly do nitra Caer Coluru, který postupně dobyli a zabili i její vládkyni Jesiyi.

Cortinio, stále ještě v hostinci, byl velmi překvapený, když uslyšel, jak jeho vojáci dobyli nepřemožitelný Caer Colur. Sám se poznal i s Berhaonem a ustanovil ho vládcem trůnu, neboť nyní Caer Colur Berhaonovi po právu patřil. (Saruman)
 
4. scénář :

Jak sami asi víte, Berhaon dostal za to, že dobyl Caer Colur, celé území Caer Coluru. Ale v Caer Coluru nikdy nebyl 100% doma. Často odjížděl do krajů, které Cortinio neznal. Někdy mu to připadalo až podezřelé. Ale to teď nerozebírejme. Jednou se totiž měl Berhaon vrátit zpět do Caer Coluru, ale nevrátil se. Místo toho, aby se vrátil, poslal Cortiniovi dopis, že si s ním potřebuje nutně promluvit u paláce krále Quigleyho. Nakreslil mu také mapu, kde se palác nachází. Ačkoli to bylo Cortiniovi náramně podezřelé, vypravil se za Berhaonem. Byl ale sám na své cestě, a tak se spoléhal jen a jen na sebe. A právě zde začínáte hrát - na pokraji zchátralé pevnosti, kterou Cortinio našel.

Nejdříve Cortinio zkoumal celý ostrov, ale nakonec našel směrovku, která hlásala "Imba-Al-Šálí - všem k službám." Vydal se tedy směrem, který cedule ukazovala. Nakonec došel do přístavů, kde byl hlavním námořníkem Imba-Al-Šálí. Ten mu slíbil, že za 20 zlatek ho může svézt kamkoliv. Cortinio mu řekl, že by potřeboval svézt do města, kterému vládne král Quigley. Imba mu řekl, že je to město Dumbarc, a tak si Cortinio šel naverbovat za zbytek peněz zkušené nomády do vedlejší vesnice a společně s Imbou odpluli do království Dumbarc.

Tam je potom Imba opustil a Cortinio šel s velbloudy hledat Berhaona. Brzo ho našel. Byl u paláce krále Quigleyho, vládce Dumbarcu. Ten mu s hrůzou řekl, že sousednímu městu Agera hrozí napadení od jejich společného nepřítele, krále Korwolla, který vládne Angharad-Leonë. Cortiniovi to připadalo divné, proč ho kvůli tomu volá, když se ho to přitom vůbec netýkalo. Ale poslechl a odjel do Agery. Tam mu řekli to samé - pokud chce přispět městu Agera k obraně, ať přivede posily. Cortinio si vzpomněl na Caer Colur, který byl Ageře nejblíže. Ihned poslal posla se zprávou. Jakmile došly posily, bylo snadné útok Angharadu odrazit. Ale protože byli v přesile, napadl Cortinia pravý opak jejich úmyslu - teď zaútočí on na Angharad. To se mu také povede a prolomí jeho obranu. Když se pokusí dobýt tvrz krále Angharad-Leonë, zjistí úděsnou věc. Králem Anghrad-Leonë je La Hire, vnuk čaroděje Dallbena. Dallben se ujal funkce dvorního čaroděje.

Cortinio vydá rozkaz vojákům, ať počkají před branami, že si to s Dallbenem vyřídí sám osobně. Ale Dallben mu začne připomínat přísahu, kterou mu kdysi složil - že by Cortinia nikdy nezradil. Vtom si Cortinio vybaví všechno, co mu Berhaon kdy zalhal...že nový král Angharad-Leonë je Korwoll...že Angharad-Leonë na nás zaútočili, protože si nás chtěli podmanit...Vtom dostane Cortinio takový vztek na Berhaona, že hned slíbí Dallbenovi a La Hirovi, že se za ně bude bít, jak nejlépe může. La Hire, jakožto král Angharad-Leonë, jemuž Cortinio v první misi zachránil život, vydá spojenectví mezi Cortiniem a ostatními vojáky Angharad-Leonë. Zato Cortinio společně s ostatní vojáky z Angharad-Leonë se vrhnou na ohavného zrádce Berhaona, kterého nakonec Cortinio proklaje mečem. Pak se vrhnou společně na město Agera. To nakonec kapituluje a poddá se Cortiniovi. Nyní už mu stojí v cestě jen království Dumbarc, ale to bude také dobyto.Krále Quigleyho nechá Cortinio zápalit na lodi plné výbušných barelů. A tak končí vesele čtvrtý díl. (Saruman)
 

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

< ^ >

Copyright © 2006 - Autoři