Navigace

Dotazy Kampan Civilizace Jednotky Ke staen Tvorba map Cheaty Citty Kniha nvtev Ostatn

Odkazy

Aoe.cz Aoe2 by HHPZ AoK Heaven Aoe2 Facebook pocitadlo

Anketa

   

! Dokonen SBC - Vce zde !

Vtejte na strnkch vnovanch druhmu dlu strategick potaov hry Age of Empires 2. He, kter spatila svtlo svta dky studiu Ensemble roku 1999, pod nzvem Age of Empires 2 - The Age of Kings (dle u jen aok). O dva roky pozdji vyel datadisk Conquerors Expansion (dle u jen aoc), kter dovedl koncept hry k dokonalosti.

Titul se odehrv ve stedovku v letech 200 a 1596 a mte v nm monost hrt za jednu z 18ti civilizac. Niit neptele mete bu v nkter z devti oficilnch kampan, nebo na nhodn vygenerovanch mapch, kter zaruuj, e se nikdy nebudete nudit opakovnm t sam mapy dokola. Komu by ani to nestailo, hra nabz monost vytvet si vlastn mapy v editoru, nebo si sthnou z internetu zcela nov skripty map pro genertor.

To, m je Age of Empires 2 jedinen a co ji na rozdl od jinch jako hru ji vce jak desetilet dr nezatracenou, je multiplayer. Dokonale vyven, pln zbavy a pipraven kdykoli nabdnou svm hrm nezapomenuteln zitky a zbavu.

AoE2.webz.cz

Nae strnky se specializuj na tvorbu v editoru map. Neznamen to vak, e bychom na ostatn prvky hry zaneveli. Stle je nam clem vytvoit nejkomplexnj a nejlep strnky o AOE2 na eskoslovenskm webu.

Momentln je mnoho sekc nefunknch. Vte vak, e se sname, aby tomu tak nebylo navdy, nen to snadn - chyb as a mnohdy i sly, ale vzdvat se nehodlme. Proto bute prosm trpliv.

Jak na tom urit sekce jsou a zda se prv jich mete v nejblich dnech dokat, se dozvte na strnce Pipravuje se".

Copyright © 2006 - Autoi