Navigace

Dotazy Kampaně Civilizace Jednotky Ke stažení Tvorba map   - Menu editoru   - Vychytávky   - Spouště   - Kampaňe   - AI script   - RMS script Cheaty Citáty Kniha návštev Ostatní

Odkazy

Aoe.cz Aoe2 by HHPZ AoK Heaven Aoe2 Facebook pocitadlo

Anketa

   

Začneme pěkně z lehka. Nejdřív si řeknem jak se spouště nastavují :

V editoru přejděte do záložky Triggers (spouště), vytvořte si jednu a klikněte na ni. Na spodní liště se nám objevilo nastavení a o něm si teď něco málo řeknem...

Pomocí horní kolonky (Název spuštění) lze spoušť přejmenovat (vřele doporučuji, jinak se v nich brzy ztratíte). Popis uspořádání vám umožní seřadit podmínky v Istrukcích ke scénáři (čím vyšší číslo tím výš v podmínkách bude). Dále tu máme trojci dvojtlačítek :

To by bylo k nastavení samotné spouště vše. Nezbývá než se podívat na podstatu celé věci, podmínky a efekty.

Podmínka - Nastavení, které musí být splněno, pro edehrání efektu.

Efekt - Akce pomocí které se dá řídit dění ve scénáři.

Efekt se odehraje teprve poté, co budou ve stejném okamžiku splněny všechny podmínky v dané spoušti.

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

Podmínky

Použij objekt na plochu - Centrální bod daného objektu se musí nacházet v zadané oblasti.
 
Použij objekt na objekt - Objekty se musí k sobe přiblížit na 3 pole (2 pole každým směrem od centrálního bodu).
 
Vlastní objekt - Zadaný hráč musí vlastnit zadaný počet objektů.
 
Méně vlastních objektů - Opak předešlé podmínky. Hráč musí mít stejné, nebo menší číslo než je nastaveno.
 
Objekt na ploše - Lepší ekvivalent pro Objekt na plochu. Dají se nastavit podrobnosti typu hráč a počet objektů.
 
Zničit objekt - Zadaný objekt musí byt zničen nebo zabit.
 
Uchopit objekt - Podmínka splněna, uchopí-li daný hráč daný objekt. Buďto tak, že ho zkonvertuje, nebo nalezne objekt hráče gaia, či poté, co ho získá efektem "změna vlastnictví".
 
Nahromaděné vlastnosti - Daný hráč musí docílit určitého počtu nastavené vlastnosti.
 
Výzkum technologií - Daný hráč musí získat, či vyzkoumat zadanou technologii.
 
Čas - Musí uplynout zadaný čas (vteřiny)
 
Vybraný objekt - Podmínka je splněna po kliknutí na daný objekt
 
Ai signál - Podmínka čeká na signál od ai scriptu (AI signály)
 
Hráč poražen - Podmínka splněna, je-li daný hráč poražen.
 
Cíl objektu - Podmínka se splní v okamžiku, kdy objekt začne působit na další objekt.
 
Objekt je vidět - Zadaný objekt musí být mimo mlhu války a ještě se nacházet na momentální obrazovce.
 
Objekt není vidět - Splněno pokud zadaný objekt není vidět na obrazovce.
 
Výzkum technologií - Ekvivalent předešlé podmínky výzkumu technologií s tím, že zde je podmínka splněna v momentě započnutí výzkumu.
 
Posádka v domech - Podmínka je splněna, je-li v budově daný počet jakékoli posádky.
 
Obtížnost - Záleží na obtížnosti, kterou hráč zvolí před startem hry
 
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

Efekty

Výběr diplomacie - Mění diplomacii dvou hráčů. Nezapomeňte měnit diplomacii oboustraně.
 
Výzkum technolohií - Okamžité provedení výzkumu.
 
Poslat zprávu - Zobrazí zprávu maximálně o 63 znacích.
 
Přehrát zvuk - Přehraje zvuk. Chcete-li přidat další zvuky, musíte je umístit do složky /sound/scenario a musí být ve formátu *.mp3.
 
Dar - První zadaný hráč pošle druhému zadanému suroviny. Není zapotřebí postaveného obchodu, ale odesílatel musí mít vždy dostatek surovin.
 
Brána uzavřena - Uzavře bránu. Funguje pouze u počítačem řízeného hráče.
 
Brána otevřena - Otevře bránu. Funguje pouze u počítačem řízeného hráče.
 
Aktivovat spoušť - Aktivuje zadanou spoušť.
 
Deaktivovat spoušť - Deaktivuje zadanou spoušť.
 
AI zadané cíle - Jde o komunikaci mezi AI a spouštěmi, která umožňuje aktivovat řetězce AI. Více v AI scriptu
 
Vytvoř objekt - Vytvoří objekt na mapě.
 
Úloha objektu - Zadaný objekt bude plnit určitou úlohu (jde na místo určení, nalodí se, vstoupí do budovy, začne kácet les...)
 
Deklarovat vítězství - Daný hráč bude prohlášen za vítěze. (Pokud chcete použít pro efekt prohry, pak musíte zadávat všechni hráče krom 1., protože se deklarace nevztahuje na ty, kteří již nehrají)
 
Zničit objekt - Objekt bude klasickým způsobem zničen. Voják zemře, loď se potopí, budova se zhroutí.
 
Obnov objekt - Špatně přeloženo (Remove = odstranit). Po splnění podmínky daný objekt zmizí a nezbudou po něm žádné stopy (krev, ruiny ...).
 
Vyber pohled - Přesune pohled obrazovky na zadané místo na mapě.
 
Vyložit - Vyloží posádku z budovy, beranidla, či lodi.
 
Změnit vlastnictví - Změní vlastnictví daného objektu.
 
Hlídka - Po splnění podmínky začne chodit daná jednotka od místa, kde stála v době splnění podmínky, na zadané místo a zpět.
 
Zobrazení instrukcí - Zobrazí vámi zadaný text (maximálne 250 znaků). Můžete určit dobu zobrazení (ve vteřinách). Najednou jdou zobrazit pouze 3 zprávy (očíslovat jako 0,1 a 2, kde 0 bude nejvýš). Lze také měnit barvu textu pomocí tagu, který se před něj vloží (tabulka). U červené dochází k chybě a znak ">" se zobrazuje též.
 

Smazat instrukce - Smaže instrukci podle jejího čísla (0,1,2).
 
Fixovat jednotku - Jednotka počítače se na okamžik přestane pohybovat a ztratí schopnost útoku.
 
Použít další tlačítka - Slouží k zapnutí rozšířeného velení (funguje tedy pouze, pokud je velení vypnuto).
 
Poškozený předmět - Ubere zadanému objektu HP.
 
Místo založení - Vytvoří na zadaném místě jednotku. Primárně je však tento efekt určen pro budovy. Na zadaném místě se vytvoří základy nedostavěné budovy.
 
Změna jména předmětu - Změní jméno daného objektu. Maximálně je dovoleno jméno o 250 znacích, ve skutečnosti se zobrazí "pouze" 45 znaků.
 
Změna bodového hodnocení předmětu - K bodovému hodnocení předmětu se přičte daná hodnota. POZOR! Maximálně může být bodové hodnocení předmětu 32767 (2 na patnáctou s tím, že se počítá i nula jako 1 (0 = mrtvola) tudíš -1 = 32767). Kdyby bylo hodnocení vyšší, daná jednotka by se zničila.
 
Změna útoku předmětu - Zvýší útok daného objektu. Opět je nejvyžší možný útok celkem 32767, zadáte-li hodnotu, která by byla v součtu vyšší, útok se nezvýší.
 
Zastavit jednotku - Jednotka se zastaví (v případě že jednotka patří počítači, tak se po chvili opět da do pohybu)
 
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

< ^ >

Copyright © 2006 - Autoři